STYLE//
RECOMMEND
คู่มือการแต่งตัว

โลกนี้เริ่มมีวัวให้ผลิตเครื่องหนังพรีเมียมลดลง

เสน่ห์ของเครื่องหนังก็คือลวดลายที่ต่างกันในแต่ละใบ และเมื่อยิ่งใช้ก็จะยิ่งมีรอยเพิ่มขึ้นก็เพิ่มความสวยงามตามกาลเวลาแต่ข่าวร้ายก็คือโลกเราในตอนนี้มีจำนวนวัวที่ผลิตหนังวัวคุณภาพเยี่ยมเพื่อทำเครื่องหนังหรูหราออกมาได้น้อยลงน่ะสิ


 

Don Ohsman ผู้บริหารของ Hidenet ที่ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องหนังได้ออกมาบอกว่าแม้ตอนนี้บริมาณการเลี้ยงวัวจะมีมากขึ้นแต่กลับมีปริมาณหนังวัวคุณภาพเยี่ยมลดลงนั้นก็เพราะวัวส่วนมากเป็นวัวที่เลี้ยงในฟาร์มปิด ทำให้พวกมันไม่มีโอกาสได้ออกไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ทำให้หนังของพวกมันมีลวดลาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกขีดขวนจากรั้ว ถูกแมลงกัดหรือใดๆ ก็ตามทำให้หนังของพวกมันไร้ริ้วรอยใดๆ และเมื่อนำมาทำเป็นหนังสำหรับทำเครื่องหนังก็จะได้หนังซีดๆ ไร้ลวดลายซึ่งไม่สวยในสายตาของผู้ผลิตเครื่องหนังราคาแพงนั้นเอง

 


เห็นแบบนี้แล้วอย่างนึงที่เราพอจะเดาได้แน่ๆ ก็คือว่าราคาของเครื่องหนังในอีกหลายปีข้างหน้าต้องแพงขึ้นแน่ๆ


เรื่อง: KANt

ภาพ: Getty Images
โลกนี้เริ่มมีวัวให้ผลิตเครื่องหนังพรีเมียมลดลง

เสน่ห์ของเครื่องหนังก็คือลวดลายที่ต่างกันในแต่ละใบ และเมื่อยิ่งใช้ก็จะยิ่งมีรอยเพิ่มขึ้นก็เพิ่มความสวยงามตามกาลเวลาแต่ข่าวร้ายก็คือโลกเราในตอนนี้มีจำนวนวัวที่ผลิตหนังวัวคุณภาพเยี่ยมเพื่อทำเครื่องหนังหรูหราออกมาได้น้อยลงน่ะสิ


 

Don Ohsman ผู้บริหารของ Hidenet ที่ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องหนังได้ออกมาบอกว่าแม้ตอนนี้บริมาณการเลี้ยงวัวจะมีมากขึ้นแต่กลับมีปริมาณหนังวัวคุณภาพเยี่ยมลดลงนั้นก็เพราะวัวส่วนมากเป็นวัวที่เลี้ยงในฟาร์มปิด ทำให้พวกมันไม่มีโอกาสได้ออกไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ทำให้หนังของพวกมันมีลวดลาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกขีดขวนจากรั้ว ถูกแมลงกัดหรือใดๆ ก็ตามทำให้หนังของพวกมันไร้ริ้วรอยใดๆ และเมื่อนำมาทำเป็นหนังสำหรับทำเครื่องหนังก็จะได้หนังซีดๆ ไร้ลวดลายซึ่งไม่สวยในสายตาของผู้ผลิตเครื่องหนังราคาแพงนั้นเอง

 


เห็นแบบนี้แล้วอย่างนึงที่เราพอจะเดาได้แน่ๆ ก็คือว่าราคาของเครื่องหนังในอีกหลายปีข้างหน้าต้องแพงขึ้นแน่ๆ


เรื่อง: KANt

ภาพ: Getty Images