STYLE//
MEN'S WEAR
รองเท้า

Nike Air Vapor Max อีกขั้นของนวัตกรรมแอร์

ไนกี้ ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลก เปิดตัวรองเท้าไนกี้ แอร์ เวเปอร์ แม็กซ์ (Nike Air Vapor Max) รองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลแอร์ แม็กซ์เพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี ที่มาพร้อมนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อเพิ่มความสบายขณะสวมใส่ อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและความทนทานสูง ถือเป็นหัวใจหลักของนวัตกรรมแอร์

 

รองเท้าไนกี้แอร์ แม็กซ์รุ่นแรก วางจำหน่ายเมื่อปีค.ศ. 1987 ซึ่งเป็นรองเท้ารุ่นแรกที่ใช้นวัตกรรมแอร์ ผ่านการออกแบบให้สามารถมองเห็นส่วนพื้นรองเท้าได้โดยไม่มีโครงสร้างใดปิดบัง และในปีค.ศ. 1997 ไนกี้ได้ยกระดับการออกแบบไปอีกขั้นในรองเท้ารุ่นแอร์ แม็กซ์ 97 ด้วยการเพิ่มความยาวชิ้นส่วนแอร์ให้มีความยาวตลอดแนวพื้นรองเท้า จนนวัตกรรมแอร์ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

 

พัฒนาการล่าสุดของนวัตกรรมแอร์ในรองเท้ารุ่นแอร์ เวเปอร์แม็กซ์ เริ่มตั้งแต่พื้นรองเท้าที่สามารถรองรับแรงกระแทกหรือช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้น  ชิ้นส่วน แอร์ ในรุ่นใหม่เอื้อให้นักออกแบบของไนกี้สามารถผสานระหว่างนวัตกรรมแอร์และโครงสร้างภายนอกทุกส่วนของรองเท้าให้ทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี และมอบชื่อใหม่ที่ไนกี้ได้ตั้งให้กับนวัตกรรม แอร์คือ เวเปอร์ แม็กซ์ แอร์ (Vapor Max Air) นอกจากนี้ชิ้นส่วนแอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถรักษารูปทรงไว้ได้แม้จะใช้วัสดุยืดหยุ่นเป็นโครงสร้างก็ตาม แอร์รุ่นใหม่จึงไม่จำเป็นต้องมีชั้นโฟมในส่วนกลางของโครงสร้างพื้นรองเท้าอีกต่อไป

 

 

รวมถึงการออกแบบเพื่อลดน้ำหนักของรองเท้าและลดขยะจากกระบวนการผลิต ด้วยการเชื่อมส่วนหน้ารองเท้ากับส่วนเวเปอร์ แม็กซ์ แอร์โดยตรง และยังผสานนวัตกรรมเส้นใยไนกี้ ฟลายนิต (Flyknit) ทำให้มีความยืดหยุ่นไปจนถึงสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

 

ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก Nike+

และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรองเท้าแอร์ เวเปอร์ แม็กซ์ได้ที่ www.nike.com

 


 

Edit NOPARAT

 
Nike Air Vapor Max อีกขั้นของนวัตกรรมแอร์

ไนกี้ ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลก เปิดตัวรองเท้าไนกี้ แอร์ เวเปอร์ แม็กซ์ (Nike Air Vapor Max) รองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลแอร์ แม็กซ์เพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี ที่มาพร้อมนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อเพิ่มความสบายขณะสวมใส่ อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและความทนทานสูง ถือเป็นหัวใจหลักของนวัตกรรมแอร์

 

รองเท้าไนกี้แอร์ แม็กซ์รุ่นแรก วางจำหน่ายเมื่อปีค.ศ. 1987 ซึ่งเป็นรองเท้ารุ่นแรกที่ใช้นวัตกรรมแอร์ ผ่านการออกแบบให้สามารถมองเห็นส่วนพื้นรองเท้าได้โดยไม่มีโครงสร้างใดปิดบัง และในปีค.ศ. 1997 ไนกี้ได้ยกระดับการออกแบบไปอีกขั้นในรองเท้ารุ่นแอร์ แม็กซ์ 97 ด้วยการเพิ่มความยาวชิ้นส่วนแอร์ให้มีความยาวตลอดแนวพื้นรองเท้า จนนวัตกรรมแอร์ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

 

พัฒนาการล่าสุดของนวัตกรรมแอร์ในรองเท้ารุ่นแอร์ เวเปอร์แม็กซ์ เริ่มตั้งแต่พื้นรองเท้าที่สามารถรองรับแรงกระแทกหรือช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้น  ชิ้นส่วน แอร์ ในรุ่นใหม่เอื้อให้นักออกแบบของไนกี้สามารถผสานระหว่างนวัตกรรมแอร์และโครงสร้างภายนอกทุกส่วนของรองเท้าให้ทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี และมอบชื่อใหม่ที่ไนกี้ได้ตั้งให้กับนวัตกรรม แอร์คือ เวเปอร์ แม็กซ์ แอร์ (Vapor Max Air) นอกจากนี้ชิ้นส่วนแอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถรักษารูปทรงไว้ได้แม้จะใช้วัสดุยืดหยุ่นเป็นโครงสร้างก็ตาม แอร์รุ่นใหม่จึงไม่จำเป็นต้องมีชั้นโฟมในส่วนกลางของโครงสร้างพื้นรองเท้าอีกต่อไป

 

 

รวมถึงการออกแบบเพื่อลดน้ำหนักของรองเท้าและลดขยะจากกระบวนการผลิต ด้วยการเชื่อมส่วนหน้ารองเท้ากับส่วนเวเปอร์ แม็กซ์ แอร์โดยตรง และยังผสานนวัตกรรมเส้นใยไนกี้ ฟลายนิต (Flyknit) ทำให้มีความยืดหยุ่นไปจนถึงสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

 

ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก Nike+

และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรองเท้าแอร์ เวเปอร์ แม็กซ์ได้ที่ www.nike.com

 


 

Edit NOPARAT