HUBLOT Classic Fusion Aerofusion Chronograph Red Magic

‘เรือนเวลาเลือดสีแดงแห่ง HUBLOT’

 

 

ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดงานออกแบบศิลปะเชิงมุมอันเป็นดั่งลายเซ็นของ Richard Orlinski (ริชาร์ด ออร์ลินสกี) ศิลปินร่วมสมัยที่ขายดีที่สุดในโลก ทำให้นาฬิการุ่นนี้มีลักษณะดุจประติมากรรมของเขา นั่นก็คือ การเต็มไปด้วยเส้นสันสามมิติอันเฉียบคมและการขัดเงา ซึ่งถูกผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพียง 200 เรือน ตัวเรือนขนาด 45 มม. สร้างขึ้นจากเซรามิกสีแดงของ Hublot โดยตั้งแต่เข็มวินาทีไปจนถึงวงหน้าปัดขนาดเล็กและหลักแสดงค่า ตั้งแต่ตัวเรือนไปจนถึงวงขอบตัวเรือน ตลอดจนสายนั้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะพ้นไปจากความเรื่อเรืองสดใสของสีแดงแห่ง Hublot และ Orlinski ส่วนแผ่นฝาหลังเป็นแบบผนึกกระจกแซฟไฟร์เพื่อเผยให้เห็นกลไกขึ้นลานอัตโนมัติฟังก์ชั่นโครโนกราฟ โครงสร้างรูปแบบสเกเลตันโปร่งตา ทำให้ Classic Fusion Aerofusion Chronograph Red Magic เรือนนี้ประหนึ่งงานอาร์ทพีซที่ควรมีไว้ครอบครอง

 

  


YOU MIGHT LIKE !HUBLOT Classic Fusion Aerofusion Chronograph Red Magic

‘เรือนเวลาเลือดสีแดงแห่ง HUBLOT’

 

 

ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดงานออกแบบศิลปะเชิงมุมอันเป็นดั่งลายเซ็นของ Richard Orlinski (ริชาร์ด ออร์ลินสกี) ศิลปินร่วมสมัยที่ขายดีที่สุดในโลก ทำให้นาฬิการุ่นนี้มีลักษณะดุจประติมากรรมของเขา นั่นก็คือ การเต็มไปด้วยเส้นสันสามมิติอันเฉียบคมและการขัดเงา ซึ่งถูกผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพียง 200 เรือน ตัวเรือนขนาด 45 มม. สร้างขึ้นจากเซรามิกสีแดงของ Hublot โดยตั้งแต่เข็มวินาทีไปจนถึงวงหน้าปัดขนาดเล็กและหลักแสดงค่า ตั้งแต่ตัวเรือนไปจนถึงวงขอบตัวเรือน ตลอดจนสายนั้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะพ้นไปจากความเรื่อเรืองสดใสของสีแดงแห่ง Hublot และ Orlinski ส่วนแผ่นฝาหลังเป็นแบบผนึกกระจกแซฟไฟร์เพื่อเผยให้เห็นกลไกขึ้นลานอัตโนมัติฟังก์ชั่นโครโนกราฟ โครงสร้างรูปแบบสเกเลตันโปร่งตา ทำให้ Classic Fusion Aerofusion Chronograph Red Magic เรือนนี้ประหนึ่งงานอาร์ทพีซที่ควรมีไว้ครอบครอง