STYLE//
RECOMMEND
คู่มือการแต่งตัว

นาฬิกาบลูโลว่า รุ่น เคริฟ (Curved Watch)

นวัตกรรมเวลาที่ทำให้คนรักนาฬิกาตื่นตา กับนาฬิกาเครื่องควอตซ์โครโนกราฟแบบโค้งชุดแรกของโลก ที่นอกจากพัฒนาการออกแบบเครื่องกลไกให้มีความโค้งรับไปกับข้อมือผู้ส่วมใส่เท่านั้น แต่การออกแบบจัดวางฟังก์ชั่นแสดงค่าและแกนเข็มต่างๆของกลไกอันละเอียดอ่อน เพื่อไม่ให้การทำงานต่างๆติดขัด และเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ตัวเรือนสแตนเลสสตีลสลับกับไททาเนี่ยมขนาด 44 มิลลิเมตร เมื่อพลิกด้านข้างจะเห็นถึงความโค้งหนาของตัวเรือนที่มีความหนาเพียง 10.1 มิลลิเมตร พร้อมทั้งเห็นกลไกการทำงานของเครื่องบนฝาหลังที่งดงาม จึงกล่าวได้ว่า นอกจากจะเป็นเรือนเวลาที่ใช้เครื่องควอตซ์โครโนกราฟแบบโค้งรุ่นแรกของโลกแล้ว ยังเป็นนาฬิกาควอตซ์รุ่นแรกของโลกที่เปิดมุมมองด้านหลังเพื่ออวดกลไกผ่านกระจกฝาหลังอีกด้วย พร้อมด้วยเครื่องควอตซ์โครโนกราฟที่ทำงานด้วยความถี่สูงถึง 262 กิโลเฮิรตซ์ ทำให้การเดินของนาฬิกาเรียบและเที่ยงตรงสูง อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ นาฬิกาบลูโลว่า ด้วยเทคโนโลยี่ UHF (Ultra High Frequency)

 


 
นาฬิกาบลูโลว่า รุ่น เคริฟ (Curved Watch)

นวัตกรรมเวลาที่ทำให้คนรักนาฬิกาตื่นตา กับนาฬิกาเครื่องควอตซ์โครโนกราฟแบบโค้งชุดแรกของโลก ที่นอกจากพัฒนาการออกแบบเครื่องกลไกให้มีความโค้งรับไปกับข้อมือผู้ส่วมใส่เท่านั้น แต่การออกแบบจัดวางฟังก์ชั่นแสดงค่าและแกนเข็มต่างๆของกลไกอันละเอียดอ่อน เพื่อไม่ให้การทำงานต่างๆติดขัด และเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ตัวเรือนสแตนเลสสตีลสลับกับไททาเนี่ยมขนาด 44 มิลลิเมตร เมื่อพลิกด้านข้างจะเห็นถึงความโค้งหนาของตัวเรือนที่มีความหนาเพียง 10.1 มิลลิเมตร พร้อมทั้งเห็นกลไกการทำงานของเครื่องบนฝาหลังที่งดงาม จึงกล่าวได้ว่า นอกจากจะเป็นเรือนเวลาที่ใช้เครื่องควอตซ์โครโนกราฟแบบโค้งรุ่นแรกของโลกแล้ว ยังเป็นนาฬิกาควอตซ์รุ่นแรกของโลกที่เปิดมุมมองด้านหลังเพื่ออวดกลไกผ่านกระจกฝาหลังอีกด้วย พร้อมด้วยเครื่องควอตซ์โครโนกราฟที่ทำงานด้วยความถี่สูงถึง 262 กิโลเฮิรตซ์ ทำให้การเดินของนาฬิกาเรียบและเที่ยงตรงสูง อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ นาฬิกาบลูโลว่า ด้วยเทคโนโลยี่ UHF (Ultra High Frequency)