MCM PAYS TRIBUTE TO MUSIC IN ITS LATEST COLLECTION

04

MCM PAYS TRIBUTE TO MUSIC IN ITS LATEST COLLECTION

ความตื่นตาตื่นใจของดิสโก้คลับในมิวนิค จนผ่านเข้าสู่ยุคการค้นพบฮิปฮ็อปสไตล์จากนิวยอร์กในยุค 80s นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแบรนด์ในปี 1976 ทำให้ MCM ได้เดินทางผ่านช่วงเวลาสำคัญทางดนตรีที่กล่าวมาแล้วทั้งสิ้น และนั่นเองอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ MCM ในทุกวันนี้


ESQUIRE

RULES

NO. 1

"While other men’s magazine are written for developing readers, Esquire is geared toward men who have arrived."

EDITOR’S PICKLAST UPDATE