ไทยบริดจสโตนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน“ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 5 แสนบาท ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งมอบต่อถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย แด่ผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้

ซึ่งตลอดระยะเวลา 48 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ไทยบริดจสโตนตระหนักเสมอที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมเผชิญกับความเดือดร้อน พร้อมร่วมเป็นกำลังในการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ภายใต้พันธกิจ “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)
ไทยบริดจสโตนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน“ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 5 แสนบาท ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งมอบต่อถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย แด่ผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้

ซึ่งตลอดระยะเวลา 48 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ไทยบริดจสโตนตระหนักเสมอที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมเผชิญกับความเดือดร้อน พร้อมร่วมเป็นกำลังในการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ภายใต้พันธกิจ “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)