แต่ง (กับ) งาน...ครั้งสุดท้าย

ชีวิตของเราหากเลือกได้คงไม่มีใครอยากแต่งงานหลาย ๆ รอบจริงไหม? เพราะนอกจากความรู้สึกที่เสียไปแล้วยังตามมาด้วยค่าใช้จ่ายอีกมาก การเลือกคู่ครองที่ใช่จึงเป็นเรื่องสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตไม่ต่างอะไรกับเวลาคิดสมัครงาน หากมองเห็นคุณค่าของกันและกันก็จะทำให้ชีวิตของทั้งสองฝ่ายราบรื่น ใจความข้างต้นเป็นเนื้อหาสำคัญของไวรัลคลิป ‘การแต่งงาน..ครั้งสุดท้าย’ ที่ต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ที่หัวใจยังกระชุ่มกระชวยและไม่อยากเสียเวลาไปกับการลาออก

 

 

“ยุคปัจจุบันคนเจนวาย (Gen Y) ได้เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานมากขึ้น คิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป องค์กรก็จะเต็มไปด้วยคนเจนวายที่มีศักยภาพ ความแตกต่างและการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดเวลา” คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าว

 

 

ตัวแทนจากคนเจนเนอเรชั่นวายอย่าง คุณศรันย์ ว่องวิชชกร วิศวกรควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มองว่า “อย่ามองว่าคุณจะได้อะไรจากบริษัท แต่ให้มองว่าบริษัทจะได้อะไรจากเรามากกว่า” รวมถึง “คนทำงานเองก็ต้องพัฒนาและปรับตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ไปจนถึงลดความขัดแย้งทางความคิดได้” คุณลักษณ์ประไพ อยู่วัฒนา Assistant HR Manager เอสซีจี เคมิคอลส์ เสริม

 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ในปัจจุบันจะมีทางเลือกในโลกของการทำงานมากมาย แต่มีหลายคนที่ยังสนใจเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่และยังคงเฟ้นหาองค์กรที่ใช่สำหรับฝากชีวิตหนึ่งในสามของวันไว้สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง คุณภูมิพงษ์ ตันเจริญ Assistant Digital Fund Manager เอสซีจี ตัวแทนของคนเจนวายที่ใช้ Startup ดำเนินชีวิตเล่าให้ฟังว่า “ไม่ว่าจะทำงานไหนการมี ‘หัวใจ’ เป็นสตาร์ทอัพต่างหากที่สำคัญ เมื่อคนทำงานสามารถคิดแบบเจ้าของกิจการได้ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมใหม่ไม่รู้จบ ข้อดีของการใช้หัวใจสตาร์ทอัพในองค์กรนอกจากมีคนปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาแล้วยังสร้างผลลัพธ์ที่ดีและเร็วกว่าทำด้วยตัวเองอีกด้วย”

 

 

รวมถึง “เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงในฐานะผู้ประกอบการที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากพอ” คุณอุษา แก้วพิทักษ์คุณ Account Executive-High Definition Product บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ในเครือ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวย้ำ

 

ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรทำคือการปรับตัว ทั้งวิธีการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ใช่การชี้นิ้วสั่งแต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่คนอื่นพูด เพื่อก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงคนเจนวายแต่ยังรวมไปถึงคนเจนอื่น ๆ อีกมากมาย และให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 


Edit NOPARAT

 


YOU MIGHT LIKE !แต่ง (กับ) งาน...ครั้งสุดท้าย

ชีวิตของเราหากเลือกได้คงไม่มีใครอยากแต่งงานหลาย ๆ รอบจริงไหม? เพราะนอกจากความรู้สึกที่เสียไปแล้วยังตามมาด้วยค่าใช้จ่ายอีกมาก การเลือกคู่ครองที่ใช่จึงเป็นเรื่องสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตไม่ต่างอะไรกับเวลาคิดสมัครงาน หากมองเห็นคุณค่าของกันและกันก็จะทำให้ชีวิตของทั้งสองฝ่ายราบรื่น ใจความข้างต้นเป็นเนื้อหาสำคัญของไวรัลคลิป ‘การแต่งงาน..ครั้งสุดท้าย’ ที่ต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ที่หัวใจยังกระชุ่มกระชวยและไม่อยากเสียเวลาไปกับการลาออก

 

 

“ยุคปัจจุบันคนเจนวาย (Gen Y) ได้เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานมากขึ้น คิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป องค์กรก็จะเต็มไปด้วยคนเจนวายที่มีศักยภาพ ความแตกต่างและการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดเวลา” คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าว

 

 

ตัวแทนจากคนเจนเนอเรชั่นวายอย่าง คุณศรันย์ ว่องวิชชกร วิศวกรควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มองว่า “อย่ามองว่าคุณจะได้อะไรจากบริษัท แต่ให้มองว่าบริษัทจะได้อะไรจากเรามากกว่า” รวมถึง “คนทำงานเองก็ต้องพัฒนาและปรับตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ไปจนถึงลดความขัดแย้งทางความคิดได้” คุณลักษณ์ประไพ อยู่วัฒนา Assistant HR Manager เอสซีจี เคมิคอลส์ เสริม

 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ในปัจจุบันจะมีทางเลือกในโลกของการทำงานมากมาย แต่มีหลายคนที่ยังสนใจเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่และยังคงเฟ้นหาองค์กรที่ใช่สำหรับฝากชีวิตหนึ่งในสามของวันไว้สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง คุณภูมิพงษ์ ตันเจริญ Assistant Digital Fund Manager เอสซีจี ตัวแทนของคนเจนวายที่ใช้ Startup ดำเนินชีวิตเล่าให้ฟังว่า “ไม่ว่าจะทำงานไหนการมี ‘หัวใจ’ เป็นสตาร์ทอัพต่างหากที่สำคัญ เมื่อคนทำงานสามารถคิดแบบเจ้าของกิจการได้ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมใหม่ไม่รู้จบ ข้อดีของการใช้หัวใจสตาร์ทอัพในองค์กรนอกจากมีคนปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาแล้วยังสร้างผลลัพธ์ที่ดีและเร็วกว่าทำด้วยตัวเองอีกด้วย”

 

 

รวมถึง “เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงในฐานะผู้ประกอบการที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากพอ” คุณอุษา แก้วพิทักษ์คุณ Account Executive-High Definition Product บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ในเครือ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวย้ำ

 

ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรทำคือการปรับตัว ทั้งวิธีการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ใช่การชี้นิ้วสั่งแต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่คนอื่นพูด เพื่อก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงคนเจนวายแต่ยังรวมไปถึงคนเจนอื่น ๆ อีกมากมาย และให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 


Edit NOPARAT