"LOOK" ผลงานประติมากรรมก้องโลกครั้งแรกในประเทศไทย

แสนสิริ เปิดประสบการณ์ให้คนไทยได้เข้าถึงผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยได้เปลี่ยนโฉมแสนสิริ เลานจ์ สู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ภายในงาน ‘In between body and space’ จัดงานแสดงประติมากรรม ‘LOOK’ (ลุค)

โดย Antony Gormley (แอนโทนี่ กอร์มลีย์) ประติมากรชาวอังกฤษ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยการใช้ร่างกายเป็นต้นแบบ ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางกับผลงานศิลปะที่ติดตั้งตามสถานที่สาธารณะมากมาย
ในการนำเสนอผลงานประติมากรรมในรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันจากวัสดุหลากหลายรูปแบบ
สะท้อนถึงจินตนาการที่ถ่ายทอดลงบนงานศิลป์เชิงลึกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด นั่นคือประติมากรรมรูปปั้นขนาดใหญ่ ‘Angel of the North’  ในประเทศอังกฤษ
อีกทั้งยังเป็นประติมากรคนแรกที่ได้รับพระราชทานเหรียญเกียรติยศ OBE1 ในปี ค.ศ. 1997 โดยผลงานประติมากรรม ‘LOOK’ ถูกนำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ ‘PLACE & SPACE’ ที่จะสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สถานที่ (Place) และ ที่ว่าง (Space)

ณ แสนสิริ เลานจ์ (Sansiri Lounge) บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน เวลา 11.00-20.00 น.
"LOOK" ผลงานประติมากรรมก้องโลกครั้งแรกในประเทศไทย

แสนสิริ เปิดประสบการณ์ให้คนไทยได้เข้าถึงผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยได้เปลี่ยนโฉมแสนสิริ เลานจ์ สู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ภายในงาน ‘In between body and space’ จัดงานแสดงประติมากรรม ‘LOOK’ (ลุค)

โดย Antony Gormley (แอนโทนี่ กอร์มลีย์) ประติมากรชาวอังกฤษ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยการใช้ร่างกายเป็นต้นแบบ ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางกับผลงานศิลปะที่ติดตั้งตามสถานที่สาธารณะมากมาย
ในการนำเสนอผลงานประติมากรรมในรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันจากวัสดุหลากหลายรูปแบบ
สะท้อนถึงจินตนาการที่ถ่ายทอดลงบนงานศิลป์เชิงลึกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด นั่นคือประติมากรรมรูปปั้นขนาดใหญ่ ‘Angel of the North’  ในประเทศอังกฤษ
อีกทั้งยังเป็นประติมากรคนแรกที่ได้รับพระราชทานเหรียญเกียรติยศ OBE1 ในปี ค.ศ. 1997 โดยผลงานประติมากรรม ‘LOOK’ ถูกนำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ ‘PLACE & SPACE’ ที่จะสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สถานที่ (Place) และ ที่ว่าง (Space)

ณ แสนสิริ เลานจ์ (Sansiri Lounge) บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน เวลา 11.00-20.00 น.