“ไร้บ้าน ไร้ตัวตน” In Nowhere Land by Didier Mayhew

ราวกับดูหนังชีวิตที่กำกับและถ่ายโดยนักทำหนังระดับโลก  ทั้งที่จริง ดิดีเอร์ เมย์ฮิว เพิ่งลงมือจับกล้องถ่ายรูปเพียงไม่กี่ปี  แต่เขาก็สามารถถ่ายภาพสารคดีขาว-ดำสะท้อนสังคมชุดแรก “ไร้บ้าน ไร้ตัวตน” (In Nowhere Land) ได้อย่างถึงอารมณ์  ทั้งงดงาม  หม่นเศร้า มีทั้งรอยยิ้มคลุกเคล้าคราบน้ำตา  นี่คือภาพถ่ายวิถีชีวิตเด็กเร่ร่อน จากครอบครัวคนชายขอบของสังคมเนปาล ผู้อาศัยอยู่บริเวณที่ราบเทไร (Terai Plain) ถิ่นที่ขึ้นชื่อว่า ที่ราบต่ำดงไข้มาลาเรีย  ซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนอินเดียและตีนเขาหิมาลัยของเนปาล

 

ดิดีเอร์ วัย 49 ลูกครึ่งอังกฤษและฝรั่งเศส ผู้เคยเป็นทั้งนักจิตวิทยา และมานุษยวิทยา ก่อนจะหันมาจับกล้อง เขาจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่หาได้ยากยิ่งในเรื่องอดทนและความใจเย็น  พร้อมที่จะให้เวลา 3 ปีไปกับเด็กๆ และพ่อแม่ของพวกเขา  เพื่อสร้างการยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจ จนยินยอมให้ติดตามไปด้วยทุกหนแห่ง  เพื่อจับภาพชีวิตที่ดูไร้ค่าของพวกเขา  ทั้งยามสุขและยามทุกข์

 


 


YOU MIGHT LIKE !“ไร้บ้าน ไร้ตัวตน” In Nowhere Land by Didier Mayhew

ราวกับดูหนังชีวิตที่กำกับและถ่ายโดยนักทำหนังระดับโลก  ทั้งที่จริง ดิดีเอร์ เมย์ฮิว เพิ่งลงมือจับกล้องถ่ายรูปเพียงไม่กี่ปี  แต่เขาก็สามารถถ่ายภาพสารคดีขาว-ดำสะท้อนสังคมชุดแรก “ไร้บ้าน ไร้ตัวตน” (In Nowhere Land) ได้อย่างถึงอารมณ์  ทั้งงดงาม  หม่นเศร้า มีทั้งรอยยิ้มคลุกเคล้าคราบน้ำตา  นี่คือภาพถ่ายวิถีชีวิตเด็กเร่ร่อน จากครอบครัวคนชายขอบของสังคมเนปาล ผู้อาศัยอยู่บริเวณที่ราบเทไร (Terai Plain) ถิ่นที่ขึ้นชื่อว่า ที่ราบต่ำดงไข้มาลาเรีย  ซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนอินเดียและตีนเขาหิมาลัยของเนปาล

 

ดิดีเอร์ วัย 49 ลูกครึ่งอังกฤษและฝรั่งเศส ผู้เคยเป็นทั้งนักจิตวิทยา และมานุษยวิทยา ก่อนจะหันมาจับกล้อง เขาจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่หาได้ยากยิ่งในเรื่องอดทนและความใจเย็น  พร้อมที่จะให้เวลา 3 ปีไปกับเด็กๆ และพ่อแม่ของพวกเขา  เพื่อสร้างการยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจ จนยินยอมให้ติดตามไปด้วยทุกหนแห่ง  เพื่อจับภาพชีวิตที่ดูไร้ค่าของพวกเขา  ทั้งยามสุขและยามทุกข์