ดื่มแล้วขับอาจถูกจับประจานลงหนังสือพิมพ์!

วัฒนธรรมการดื่มน้ําเมาในบ้านเรามีมาอย่างยาวนาน ขยายวงกว้างอยู่ทุกสังคมและโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการดื่มฉลองให้กับโปรเจกต์งานที่สําเร็จ วาระเรียนจบ (ส่วนคนที่ไม่จบก็ย้อมใจไปพลางๆ) การพบปะสังสรรค์ทั่วไป หรือการเลี้ยงส่งญาติสนิทมิตรสหาย รวมถึงดื่มเพื่อส่ง คนตาย (ในงานศพ) ที่ไม่รู้ว่าจุดหมายจะใช่สรวงสวรรค์หรือเปล่า

 

แม้เครื่องดื่มเหล่านั้นจะเป็นตัวช่วยให้สถานการณ์ลื่นไหล บ้างก็ก่อให้เกิดมิตร คลายกังวล หรือแม้แต่พบรักดังหลุดไปอยู่ในโลกอีกใบ ซึ่งถ้าปล่อยใจลอยไปกับฤทธิ์แอลกอฮอล์แล้วไม่ต้องควบยานพาหนะกลับบ้านก็คงพอไหว แต่ปัญหาคือไม่ใช่ทุกคนที่จะทิ้งรถเพื่อออกมาสังสรรค์ ถึงจะมีบทลงโทษสําหรับผู้ดื่มแล้วขับก็ตาม เมื่อเรื่องการดื่มแล้วขับไม่ใช่เรื่องที่น่าสนับสนุน หลายประเทศทั่วโลกจึงมีมาตรการขจัดปัญหาข้างต้นที่ แตกต่างกันออกไป แต่นิมิตหมายเดียวกัน คือการสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเราขอเลือกประเทศที่น่าสนใจมาฝากกัน

 

 

นอร์เวย์ จําคุก 1 ปี หากภายใน 5 ปีกระทําผิดซ้ำก็จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต 

รัสเซีย ยึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต ผู้กระทําผิดจะไม่มีสิทธิ์ขับรถอีกเด็ดขาด 

ตุรกี ลงโทษโดยการให้ออกไปอยู่นอกละแวกบ้านพักไกลถึง 32 กิโลเมตร จากนั้นให้เดินกลับมาบ้านเอง

ญี่ปุ่น มีอัตราโทษตามระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ถ้ามากกว่า 0.05% ต้องไปเป็นแรงงานสูงสุด 2 ปี และถูกปรับ 50,000 เยน (ประมาณ 14,500 บาท) พร้อมยึดใบอนุญาตขับขี่ และผู้ขายหรือให้ดื่ม แอลกอฮอล์ก็มีความผิดด้วย หากยังดื้อดื่มแล้วขับ จนถูกจับเป็นครั้งที่สอง จะโดนจําคุก 6 เดือน และถูกขังอยู่ในคุกพิเศษ 

มาเลเซีย การดื่มแล้วขับในมาเลเซีย ไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะเป็นผู้กระทําผิด คู่สมรสจะต้องรับโทษร่วมกันเสมอ 

ออสเตรเลีย แดนจิงโจ้มีบทลงโทษเชิงประจานเพื่อให้อับอาย และเสียชื่อเสียงโดยการให้หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่ภาพถ่ายตอนถูกจําคุก พร้อมชื่อ-นามสกุล

บัลแกเรีย หากใครถูกจับในข้อหาดื่มแล้วขับ 2 ครั้ง จะพบกับโทษหนักถึงประหารชีวิต (ด้วยการยิงเป้า)


 

เรื่อง: PRAN

ภาพ: Getty Images
ดื่มแล้วขับอาจถูกจับประจานลงหนังสือพิมพ์!

วัฒนธรรมการดื่มน้ําเมาในบ้านเรามีมาอย่างยาวนาน ขยายวงกว้างอยู่ทุกสังคมและโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการดื่มฉลองให้กับโปรเจกต์งานที่สําเร็จ วาระเรียนจบ (ส่วนคนที่ไม่จบก็ย้อมใจไปพลางๆ) การพบปะสังสรรค์ทั่วไป หรือการเลี้ยงส่งญาติสนิทมิตรสหาย รวมถึงดื่มเพื่อส่ง คนตาย (ในงานศพ) ที่ไม่รู้ว่าจุดหมายจะใช่สรวงสวรรค์หรือเปล่า

 

แม้เครื่องดื่มเหล่านั้นจะเป็นตัวช่วยให้สถานการณ์ลื่นไหล บ้างก็ก่อให้เกิดมิตร คลายกังวล หรือแม้แต่พบรักดังหลุดไปอยู่ในโลกอีกใบ ซึ่งถ้าปล่อยใจลอยไปกับฤทธิ์แอลกอฮอล์แล้วไม่ต้องควบยานพาหนะกลับบ้านก็คงพอไหว แต่ปัญหาคือไม่ใช่ทุกคนที่จะทิ้งรถเพื่อออกมาสังสรรค์ ถึงจะมีบทลงโทษสําหรับผู้ดื่มแล้วขับก็ตาม เมื่อเรื่องการดื่มแล้วขับไม่ใช่เรื่องที่น่าสนับสนุน หลายประเทศทั่วโลกจึงมีมาตรการขจัดปัญหาข้างต้นที่ แตกต่างกันออกไป แต่นิมิตหมายเดียวกัน คือการสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเราขอเลือกประเทศที่น่าสนใจมาฝากกัน

 

 

นอร์เวย์ จําคุก 1 ปี หากภายใน 5 ปีกระทําผิดซ้ำก็จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต 

รัสเซีย ยึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต ผู้กระทําผิดจะไม่มีสิทธิ์ขับรถอีกเด็ดขาด 

ตุรกี ลงโทษโดยการให้ออกไปอยู่นอกละแวกบ้านพักไกลถึง 32 กิโลเมตร จากนั้นให้เดินกลับมาบ้านเอง

ญี่ปุ่น มีอัตราโทษตามระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ถ้ามากกว่า 0.05% ต้องไปเป็นแรงงานสูงสุด 2 ปี และถูกปรับ 50,000 เยน (ประมาณ 14,500 บาท) พร้อมยึดใบอนุญาตขับขี่ และผู้ขายหรือให้ดื่ม แอลกอฮอล์ก็มีความผิดด้วย หากยังดื้อดื่มแล้วขับ จนถูกจับเป็นครั้งที่สอง จะโดนจําคุก 6 เดือน และถูกขังอยู่ในคุกพิเศษ 

มาเลเซีย การดื่มแล้วขับในมาเลเซีย ไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะเป็นผู้กระทําผิด คู่สมรสจะต้องรับโทษร่วมกันเสมอ 

ออสเตรเลีย แดนจิงโจ้มีบทลงโทษเชิงประจานเพื่อให้อับอาย และเสียชื่อเสียงโดยการให้หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่ภาพถ่ายตอนถูกจําคุก พร้อมชื่อ-นามสกุล

บัลแกเรีย หากใครถูกจับในข้อหาดื่มแล้วขับ 2 ครั้ง จะพบกับโทษหนักถึงประหารชีวิต (ด้วยการยิงเป้า)


 

เรื่อง: PRAN

ภาพ: Getty Images