ออกกำลังกายกลางสายฝนดีต่อสุขภาพกว่าที่คุณคิด!

เราถูกเสี้ยมสอนมาตั้งแต่จำความได้ว่าเวลาฝนตกอย่าออกไปเล่นกลางฝนนะลูก เพราะเดี๋ยวจะไม่สบายเอา แต่ความจริงแล้ว การออกกำลังกายกลางสายฝนนั้นกลับมีประโยชน์กว่าที่เราเคยคิดเพราะ Rebecca L. Stearns อาจารย์ด้านกายวิภาคของมหาวิทยาลัย Connecticut ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อมูลว่าโดยปกติแล้ว การออกกำลังกายจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมของร่างกายสูงขึ้น ระบบในร่างกายก็จะเริ่มสั่งให้ถ่ายเทความร้อนออกผ่านทางผิวหนังเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะ Heat Stroke ซึ่งการที่ร่างกายอุณภูมิสูงขึ้นนี้จะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของคุณลดลงและเป็นอันตรายต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ แต่การออกกำลังกายท่ามกลางสายฝนนั้นเปรียบเสมือนว่าร่างกายได้รับสารหล่อเย็นจากน้ำฝนทำให้อุณภูมิในร่างกายเย็นจนสามารถออกกำลังได้นานขึ้น  นั้นหมายความว่าก็จะได้เผาผลาญแคลอรีได้มากกว่าปกติด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยจากญี่ปุ่นในปี 2013

 

 

นอกจากนี้การออกกำลังกายกลางสายฝนยังจะช่วยเรื่องการ Balancing ได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การวิ่งบนลู่วิ่งหรือพื้นแห้งนั้นจะทรงตัวได้ง่ายกว่า แต่การวิ่งกลางฝน เท้าและร่างกายของเราจะมีการปรับให้ชินกับสภาพพื้นที่ลื่นกว่าปกติซึ่งเป็นผลดีต่อการปรับตัวของร่างกาย แต่การออกกำลังกายกลางสายฝนนั้นก็ต้องทำอย่างระมัดระวัง ทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและระยะเวลาที่ใช้ เพราะการที่อุณหภูมิของร่างกายลดลงมากจนต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียสนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะตัวเย็นเกินหรือ Hypothermia ซึ่งส่งผลต่อร่างกายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน


ภาพ: Getty Images
ออกกำลังกายกลางสายฝนดีต่อสุขภาพกว่าที่คุณคิด!

เราถูกเสี้ยมสอนมาตั้งแต่จำความได้ว่าเวลาฝนตกอย่าออกไปเล่นกลางฝนนะลูก เพราะเดี๋ยวจะไม่สบายเอา แต่ความจริงแล้ว การออกกำลังกายกลางสายฝนนั้นกลับมีประโยชน์กว่าที่เราเคยคิดเพราะ Rebecca L. Stearns อาจารย์ด้านกายวิภาคของมหาวิทยาลัย Connecticut ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อมูลว่าโดยปกติแล้ว การออกกำลังกายจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมของร่างกายสูงขึ้น ระบบในร่างกายก็จะเริ่มสั่งให้ถ่ายเทความร้อนออกผ่านทางผิวหนังเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะ Heat Stroke ซึ่งการที่ร่างกายอุณภูมิสูงขึ้นนี้จะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของคุณลดลงและเป็นอันตรายต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ แต่การออกกำลังกายท่ามกลางสายฝนนั้นเปรียบเสมือนว่าร่างกายได้รับสารหล่อเย็นจากน้ำฝนทำให้อุณภูมิในร่างกายเย็นจนสามารถออกกำลังได้นานขึ้น  นั้นหมายความว่าก็จะได้เผาผลาญแคลอรีได้มากกว่าปกติด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยจากญี่ปุ่นในปี 2013

 

 

นอกจากนี้การออกกำลังกายกลางสายฝนยังจะช่วยเรื่องการ Balancing ได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การวิ่งบนลู่วิ่งหรือพื้นแห้งนั้นจะทรงตัวได้ง่ายกว่า แต่การวิ่งกลางฝน เท้าและร่างกายของเราจะมีการปรับให้ชินกับสภาพพื้นที่ลื่นกว่าปกติซึ่งเป็นผลดีต่อการปรับตัวของร่างกาย แต่การออกกำลังกายกลางสายฝนนั้นก็ต้องทำอย่างระมัดระวัง ทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและระยะเวลาที่ใช้ เพราะการที่อุณหภูมิของร่างกายลดลงมากจนต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียสนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะตัวเย็นเกินหรือ Hypothermia ซึ่งส่งผลต่อร่างกายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน


ภาพ: Getty Images