ฝนเอยทำไมถึงชอบตกตอนเย็น?

ช่วงกลางปีในกรุงเทพฯ แบบนี้ พอมนุษย​์เงินเดือนแบบเราใกล้จะได้เวลาเลิกงานออกจากออฟฟิศชื่อดังย่าน CBD ใจกลางเมือง ก็เป็นอันว่าเมฆฝนเจ้ากรรมก็เริ่มตั้งเค้าขึ้นมาแล้ว และเมื่อเราสแกนนิ้วจะก้าวออกจากออฟฟิศ ซู่ม! ฝนห่าใหญ่ก็ถล่มลงมาต่อหน้าต่อตา.......แกล้งกันชัดๆ ทำไมนะ

 

เรื่องนี้อธิบายได้ง่ายๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์เรื่องวัฏจักรของน้ำที่เราได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่ประถมศึกษานั้นก็คือน้ำจากมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอน้ำเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ จับตัวกันเป็นก้อนเมฆจับตัวกันหนักเข้าก็เริ่มเอาไม่อยู่ทิ้งตัวลงมาเป็นน้ำฝน หากที่ไหนอากาศเย็นและแห้ง น้ำฝนก็จะกลายเป็นปุยหิมะ แต่ที่ไหนชื้นและร้อนก็จะกลายเป็นน้ำฝนชุ่มฉ่ำ แต่ที่ไหนชื้นและร้อนแต่ดันลมแรง ลมเจ้ากรรมก็จะพัดเอาน้ำฝนนั้นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศกลายมาเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงมาสู่ผิวดินที่เราเรียกว่าลูกเห็บนั้นเอง

 

 

เมื่อน้ำฝน ลูกเห็บ หิมะตกลงมายังผิวโลกมันก็จะกลายเป็นแหล่งน้ำทั้งบนผิวดินและใต้ดินสะสมไว้ เมื่อโดนความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วตกลงมาเติมที่ทั้งในผิวโลกและในมหาสมุทรวนไปไม่รู้จบ

 

 

ประเทศไทยเรานั้นตั้งอยู่แถบจะกลายเส้นศูนย์สูตรที่อุณหภูมิร้อนและชื้นทำให้เวลาช่วงเช้าถึงบ่ายนั้น แดดได้แผดเผาเอาน้ำทั้งจากมหาสมุทรและในแผ่นดินให้ระเหยกลายไปเป็นเมฆซึ่งเมื่อเจอกับอากาศชื้นๆ ของไทยแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น จึงไม่น่าแลปกใจเลยว่าทำไมเช้าวันที่ร้อนอบอ้าวมากๆ นั้น พอบ่ายเมฆฝนก็เริ่มตั้งเค้ามาแล้วและเย็นก็ลงเอยด้วยการเปียกระนาว นอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ากรุงเทพฯ นั้นตั้งอยู่ในแถบกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาในไทยตลอดกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางตุลาคมจึงเป็นที่มาของฤดูฝนในประเทศไทยนั้นเอง


 

เรื่อง: KANt

ภาพ: Getty Images, Wikipedia
ฝนเอยทำไมถึงชอบตกตอนเย็น?

ช่วงกลางปีในกรุงเทพฯ แบบนี้ พอมนุษย​์เงินเดือนแบบเราใกล้จะได้เวลาเลิกงานออกจากออฟฟิศชื่อดังย่าน CBD ใจกลางเมือง ก็เป็นอันว่าเมฆฝนเจ้ากรรมก็เริ่มตั้งเค้าขึ้นมาแล้ว และเมื่อเราสแกนนิ้วจะก้าวออกจากออฟฟิศ ซู่ม! ฝนห่าใหญ่ก็ถล่มลงมาต่อหน้าต่อตา.......แกล้งกันชัดๆ ทำไมนะ

 

เรื่องนี้อธิบายได้ง่ายๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์เรื่องวัฏจักรของน้ำที่เราได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่ประถมศึกษานั้นก็คือน้ำจากมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอน้ำเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ จับตัวกันเป็นก้อนเมฆจับตัวกันหนักเข้าก็เริ่มเอาไม่อยู่ทิ้งตัวลงมาเป็นน้ำฝน หากที่ไหนอากาศเย็นและแห้ง น้ำฝนก็จะกลายเป็นปุยหิมะ แต่ที่ไหนชื้นและร้อนก็จะกลายเป็นน้ำฝนชุ่มฉ่ำ แต่ที่ไหนชื้นและร้อนแต่ดันลมแรง ลมเจ้ากรรมก็จะพัดเอาน้ำฝนนั้นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศกลายมาเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงมาสู่ผิวดินที่เราเรียกว่าลูกเห็บนั้นเอง

 

 

เมื่อน้ำฝน ลูกเห็บ หิมะตกลงมายังผิวโลกมันก็จะกลายเป็นแหล่งน้ำทั้งบนผิวดินและใต้ดินสะสมไว้ เมื่อโดนความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วตกลงมาเติมที่ทั้งในผิวโลกและในมหาสมุทรวนไปไม่รู้จบ

 

 

ประเทศไทยเรานั้นตั้งอยู่แถบจะกลายเส้นศูนย์สูตรที่อุณหภูมิร้อนและชื้นทำให้เวลาช่วงเช้าถึงบ่ายนั้น แดดได้แผดเผาเอาน้ำทั้งจากมหาสมุทรและในแผ่นดินให้ระเหยกลายไปเป็นเมฆซึ่งเมื่อเจอกับอากาศชื้นๆ ของไทยแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น จึงไม่น่าแลปกใจเลยว่าทำไมเช้าวันที่ร้อนอบอ้าวมากๆ นั้น พอบ่ายเมฆฝนก็เริ่มตั้งเค้ามาแล้วและเย็นก็ลงเอยด้วยการเปียกระนาว นอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ากรุงเทพฯ นั้นตั้งอยู่ในแถบกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาในไทยตลอดกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางตุลาคมจึงเป็นที่มาของฤดูฝนในประเทศไทยนั้นเอง


 

เรื่อง: KANt

ภาพ: Getty Images, Wikipedia