Oscar ประกาศเพิ่มสาขารางวัลใหม่ “Popular Film”

งานประกาศผล Oscar ครั้งที่ 90 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

 

นับเป็นเวลา 17 ปีแล้วที่งานประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ The Academy Awards หรือ Oscar นั้นไม่ได้เพิ่มสาขาอื่นขึ้นมานับตั้งแต่การเพิ่มสาขา Animated Film ในปี 2001 แต่ล่าสุดพวกเขาก็ได้ออกมาประกาศว่านับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะมีการเพิ่มสาขาเข้ามาอีก 1 ประเภทนั้นก็คือ “Popular Film” สำหรับรายละเอียดเรื่องเกณฑ์การตัดสินนั้นยังไม่มีข้อมูลออกมา แต่นั้นก็ทำให้ Oscar ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูและส่วนมากจะเป็นไปในแง่ลบ โดยหลายฝ่ายให้เหตุผลว่าเป็นการลดมาตราฐานการตัดสินการให้รางวัลลงอย่างมาก 

 

 

ทั้งนี้ก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาเช่นกันว่าที่มติประชุมของ Oscar ตัดสินใจแบบนี้อาจเพราะต้องการเพิ่มกระแสให้งานประกาศรางวัลมีคนติดตามมากขึ้นเพราะในงานประกาศรางวัลครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นทำสถิติมีผู้ชมในสหรัฐอเมริกาต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์  ซึงทำให้ Oscar ในปีหน้านี้นอกจากจะมีรางวัลใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วยังจะลดเวลาในการประกาศผลจาก 4 ชั่วโมงลงมาเป็น 3 ชั่วโมงอีกด้วย

 


 

 

เรื่อง: KANT

ภาพ: Shutterstock, Getty Images

 

 

 
Oscar ประกาศเพิ่มสาขารางวัลใหม่ “Popular Film”

งานประกาศผล Oscar ครั้งที่ 90 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

 

นับเป็นเวลา 17 ปีแล้วที่งานประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ The Academy Awards หรือ Oscar นั้นไม่ได้เพิ่มสาขาอื่นขึ้นมานับตั้งแต่การเพิ่มสาขา Animated Film ในปี 2001 แต่ล่าสุดพวกเขาก็ได้ออกมาประกาศว่านับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะมีการเพิ่มสาขาเข้ามาอีก 1 ประเภทนั้นก็คือ “Popular Film” สำหรับรายละเอียดเรื่องเกณฑ์การตัดสินนั้นยังไม่มีข้อมูลออกมา แต่นั้นก็ทำให้ Oscar ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูและส่วนมากจะเป็นไปในแง่ลบ โดยหลายฝ่ายให้เหตุผลว่าเป็นการลดมาตราฐานการตัดสินการให้รางวัลลงอย่างมาก 

 

 

ทั้งนี้ก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาเช่นกันว่าที่มติประชุมของ Oscar ตัดสินใจแบบนี้อาจเพราะต้องการเพิ่มกระแสให้งานประกาศรางวัลมีคนติดตามมากขึ้นเพราะในงานประกาศรางวัลครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นทำสถิติมีผู้ชมในสหรัฐอเมริกาต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์  ซึงทำให้ Oscar ในปีหน้านี้นอกจากจะมีรางวัลใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วยังจะลดเวลาในการประกาศผลจาก 4 ชั่วโมงลงมาเป็น 3 ชั่วโมงอีกด้วย

 


 

 

เรื่อง: KANT

ภาพ: Shutterstock, Getty Images

 

 

 LAST UPDATE