ENTERTAINMENT//
BOOK
NEW RELEASE

LIFE DOESN’T END | เมื่อชีวิตไม่สิ้นสุด

หนังสือสามเล่มสองสไตล์ที่เริ่มตั้งแต่เล่มที่ท้าให้คุณเปลี่ยนความคิดและกลายมาเป็นผู้ชนะก่อนจะชวนกันออกไปท่องเที่ยวตั้งแต่ธรรมชาติไปจนถึงมหานครเมืองใหญ่ สัมผัสได้ถึงภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีประจำท้องถิ่นไปจนถึงวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน สอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่แฝงไปด้วยข้อคิดและคติสอนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้จนอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทำในชีวิต

 

เกิดมาเพื่อชนะ

เขียน: ดอกเตอร์ไต้เฉินจื้อ แปล: รุ่งอรุณ สินธทียากร

เรื่องราวประสบการณ์จริงหลายเรื่องของผู้เขียนที่ถูกนำเสนอเป็นเรื่องสั้นพร้อมภาพประกอบ แฝงด้วยข้อคิดและคติสอนใจเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ดำเนินชีวิต ทำให้รู้ว่าชีวิตเราไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน ความสุขก็เช่นกัน เราไม่ควรยึดติดกับความสุขมากจนเกินไปเพราะโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์อยู่ด้วย เราจึงควรที่จะเตรียมพร้อมสภาพจิตใจของเราให้แข็งแรงยู่เสมอ เมื่อวันใดที่ความทุกข์เข้ามาเยือนในชีวิตเรา หากเรามีสติและจิตใจที่แข็งแรงแล้ว เพียงแค่เรามีความกล้าที่จะก้าวผ่าน เราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ในที่สุด

 

คิวบา...ดิบซ่าส์ ลีลาโรแมนติก

เขียน: เกศณี ไทยสนธิ

‘คิวบา’ ประเทศที่ยังคงความดิบแบบดั้งเดิมอยู่ในขณะนี้กำลังเป็นนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ทั้งเมืองใหม่และเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แถมยังมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ทั่วทุกมุมเมือง ทำให้เป็นนักท่องเที่ยวแห่แหนไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคิวบากำลังกลับมากระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งส่งผลคิวบาซึ่งเป็นประเทศระบบสังคมนิยมขนานแท้จะถูกระบบทุนนิยมเข้ามาแทนที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงต้องรีบมาสัมผัสก่อนกลิ่นไอทั้งหลายที่ยังคงมีอยู่ก่อนจะเลือนหายไป

 

แกะดำนำเที่ยว

เขียน: ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

พบกับบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวที่อาจสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านได้อยากออกไปเรียนรู้และพบเจอกับโลกใหม่จนต้องรีบจัดสัมภาระลงกระเป๋าแทบไม่ทัน ทั้งสอดแทรกทั้งความสนุกความน่าตื่นตาตื่นใจระหว่างการเดินทาง พร้อมกับข้อสังเกตทางด้านธุรกิจในมุมมองแบบแกะดำ เริ่มจากไปร่วมงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส “Jazz Ascona” ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ต่อด้วยประเทศอิตาลีที่มีโอกาสไปพบกับครอบครัวหนึ่งและได้รับรู้เรื่องราวอันน่าทึ่งของการต่อสู้ทางธุรกิจของครอบครัวนี้ สถานีสุดท้ายคือประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่แฝงความเรียบง่ายอันเป็นระเบียบแบบแผนที่ไม่มีชาติไหนในโลกทำตามได้

 

Text: MEOWSAMI

Photo: ZONKLIN


YOU MIGHT LIKE !LIFE DOESN’T END | เมื่อชีวิตไม่สิ้นสุด

หนังสือสามเล่มสองสไตล์ที่เริ่มตั้งแต่เล่มที่ท้าให้คุณเปลี่ยนความคิดและกลายมาเป็นผู้ชนะก่อนจะชวนกันออกไปท่องเที่ยวตั้งแต่ธรรมชาติไปจนถึงมหานครเมืองใหญ่ สัมผัสได้ถึงภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีประจำท้องถิ่นไปจนถึงวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน สอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่แฝงไปด้วยข้อคิดและคติสอนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้จนอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทำในชีวิต

 

เกิดมาเพื่อชนะ

เขียน: ดอกเตอร์ไต้เฉินจื้อ แปล: รุ่งอรุณ สินธทียากร

เรื่องราวประสบการณ์จริงหลายเรื่องของผู้เขียนที่ถูกนำเสนอเป็นเรื่องสั้นพร้อมภาพประกอบ แฝงด้วยข้อคิดและคติสอนใจเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ดำเนินชีวิต ทำให้รู้ว่าชีวิตเราไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน ความสุขก็เช่นกัน เราไม่ควรยึดติดกับความสุขมากจนเกินไปเพราะโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์อยู่ด้วย เราจึงควรที่จะเตรียมพร้อมสภาพจิตใจของเราให้แข็งแรงยู่เสมอ เมื่อวันใดที่ความทุกข์เข้ามาเยือนในชีวิตเรา หากเรามีสติและจิตใจที่แข็งแรงแล้ว เพียงแค่เรามีความกล้าที่จะก้าวผ่าน เราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ในที่สุด

 

คิวบา...ดิบซ่าส์ ลีลาโรแมนติก

เขียน: เกศณี ไทยสนธิ

‘คิวบา’ ประเทศที่ยังคงความดิบแบบดั้งเดิมอยู่ในขณะนี้กำลังเป็นนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ทั้งเมืองใหม่และเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แถมยังมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ทั่วทุกมุมเมือง ทำให้เป็นนักท่องเที่ยวแห่แหนไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคิวบากำลังกลับมากระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งส่งผลคิวบาซึ่งเป็นประเทศระบบสังคมนิยมขนานแท้จะถูกระบบทุนนิยมเข้ามาแทนที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงต้องรีบมาสัมผัสก่อนกลิ่นไอทั้งหลายที่ยังคงมีอยู่ก่อนจะเลือนหายไป

 

แกะดำนำเที่ยว

เขียน: ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

พบกับบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวที่อาจสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านได้อยากออกไปเรียนรู้และพบเจอกับโลกใหม่จนต้องรีบจัดสัมภาระลงกระเป๋าแทบไม่ทัน ทั้งสอดแทรกทั้งความสนุกความน่าตื่นตาตื่นใจระหว่างการเดินทาง พร้อมกับข้อสังเกตทางด้านธุรกิจในมุมมองแบบแกะดำ เริ่มจากไปร่วมงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส “Jazz Ascona” ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ต่อด้วยประเทศอิตาลีที่มีโอกาสไปพบกับครอบครัวหนึ่งและได้รับรู้เรื่องราวอันน่าทึ่งของการต่อสู้ทางธุรกิจของครอบครัวนี้ สถานีสุดท้ายคือประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่แฝงความเรียบง่ายอันเป็นระเบียบแบบแผนที่ไม่มีชาติไหนในโลกทำตามได้

 

Text: MEOWSAMI

Photo: ZONKLIN